- Fantastisk å være andelsbonde

På Vatneli i Sandnes ligger én av Nord-Jærens to andels-landbruk. Gården driftes av bonden, men hvem som vil kan få kjøpe sin andel, bidra på gårdsbruket og høste sine egne grønnsaker. 
Dato
26. august 2015
Lengde
05:36