Digitale infoskilt, funker det?

Er det behov for digitale retningsskilt i bysentrum? Det ønsker Stavanger kommune svar på. Som første i Norge ble disse roterende skiltene montert på tre ulike steder i Stavanger sentrum i oktober i fjor. Skiltene er koblet opp mot åpne datakilder og kan gi informasjon om kultur, kollektiv og sted. Prøveprosjektet skal gå over to år, og i onsdag var ansatte i Smartbyen Stavanger ute på gaten for å høste erfaringer fra publikum. 
Dato
8. mai 2019
Lengde
01:09