Foreslår bussvei på stylter over Hinna

Per Thjømøe har over flere år engasjert seg i bussveien, som nå bygges fra Stavanger til Sandnes. En av de mer utfordrende strekningene går gjennom Hinna. Thjømøe sitt forslag kan, i motsetning til planene til Statens vegvesen, spare et titalls eiendommer fra å rives. 
Dato
28. april 2017
Lengde
03:04