Her skal 60 tusen tonn søppel sorteres


IVARs ettersorteringsanlegg er 11 000 kvadratmeter stort, og er et ledd i en bærekraftig sirkel der avfallet blir til verdifull råvare igjen. Anlegget fører i sum til mer resirkulering, noe som sparer miljøet for 33.000 tonn klimaskadelige utslipp årlig. Det tilsvarer kjøring med 20 000 bensinbiler.
Dato
19. desember 2018
Lengde
08:03