Idrettselever får prøve seg som personlig trener

Idrettselever ved Jåttå Videregående skole har i flere uker fått prøve seg som personlige trenere. Vi fikk være med dem på en time. 
Dato
4. mai 2018
Lengde
04:23